Jak przewieźć ciało zmarłego z zagranicy?

Podróżując po całym świecie, nie zdajemy sobie zwykle sprawy z tego, co się stanie, jeśli...