Czym jest coaching menedżerski

Coraz więcej mówi się w biznesie o skutecznym zarządzaniu, które przekłada się na wszystkie sektory prowadzonej działalności. Największą bowiem siłą instytucji jest jej kadra, a dzisiaj można zauważyć, że szczególnie trudno jest zbudować silny, zintegrowany zespół. Wpływ na taką sytuację ma przede wszystkim duża rotacja pracowników i w związku z tym brak poczucia przynależności do grupy.

Takie czynniki nie sprzyjają budowaniu wizerunku wewnątrz, dlatego też niezwykle pomocny jest coaching menedżerski. Dzięki niemu pracownicy, którzy piastują kierownicze stanowiska, rozwijają umiejętności interpersonalne. Wraz z ukończeniem szkolenia pojawia się lider w zespole z prawdziwego zdarzenia. Taka osoba bowiem dokładnie zdaje sobie sprawę ze swoich słabych i mocnych stron, dlatego staje się bardziej zorganizowana. Samoświadomość przekłada się nie tylko na lepsze wyniki w życiu zawodowym, ale również i w strefie prywatnej. Przedstawiciele firm także są zadowoleni z wyników szkolenia, ponieważ menedżer staje się osobą, która pracuje bardziej efektywnie, niż dotychczas, a przy tym jest bardziej odpowiedzialna.

Lider, który ukończył kurs coachingu menedżerskiego, potrafi lepiej komunikować się z otoczeniem, w tym z zespołem pracowników, któremu przewodzi. Taka umiejętność może bezpośrednio wpłynąć na poczucie lojalności kadry wobec firmy. Ponadto może przełożyć się na dobrą, bezstresową atmosferę, nawet w trakcie realizacji dużego projektu pod presją czasu.