Badania geotechniczne – podział

geotechnika-titan

Z profesjonalnych usług geotechnicznych korzysta przede wszystkim branża budowlana. Geotechnika od dawna to dziedzina, bez której stawianie nowych budynków jest niemożliwe z punktu widzenia formalnego.

Geotechnika 

Usługi geotechniczne są niezbędne do określenia warunków wodno-gruntowych dla posadowienia obiektów budowlanych. Dzięki geotechnice można stwierdzić, jaki typ gruntów znajduje się na terenie objętym badaniami oraz pomiarami. Dzięki profesjonalnym pomiarom geotechnicznym można stwierdzić, jak kształtuje się poziom wód gruntowych na danym terenie. Badania geotechniczne gruntu przeprowadzane są według ściśle przestrzeganych procedur. Należy wykonać przynajmniej trzy otwory badawcze, których minimalna głębokość wynosi dwa metry poniżej planowanego posadowienia fundamentów budynku. Z dokonanych odwiertów należy pobrać odpowiednią ilość próbek gruntów oraz wody. Jeśli jakość próbek budzi wątpliwości, trafiają one do dalszej, dokładniejszej analizy laboratoryjnej.

Więcej na: titan.com.pl/geotechnika/

Przeprowadzane badania geotechniczne przekształcają się w opinię geotechniczną. Jest ona podzielona na dwie części: pierwsza to tak zwana część graficzna, druga zaś to część typowo opisowa. Na podstawie profesjonalnie przygotowanej opinii tego rodzaju możliwe jest należyte zaprojektowanie i zabezpieczenie fundamentów nowo powstającego domu. Na podstawie wniosków zawartych w opinii możliwe jest dobranie odpowiedniego sposobu izolacji. Opinia daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest podpiwniczenie budynku i w jaki sposób przeprowadzić proces odprowadzania deszczówki z dachu do gruntu. Usługi geotechniczne pozwalają na zaprojektowanie fundamentów w praktyczny sposób.