Alpinizm przemysłowy

Alpinista przemysłowy to osoba wykonująca prace na wysokości. Prace te to miedzy innymi mycie okien, naprawa fasad, wieszanie banerów reklamowych, konserwacja anten, konserwacja linii telekomunikacyjnych czy też prace na platformach wiertniczych.
Alpinizm przemysłowy niewątpliwie związany jest z ogromnym niebezpieczeństwem, które wynika bezpośrednio z pracy na wysokości. Głównym ryzykiem jakie występuje przy pracach tego typu jest ryzyko upadku z wysokości, a co za tym idzie ryzyko poważnych urazów ciała a nawet śmierci. Praca na wysokości (Rock Master – specjaliści) to praca wymagająca od pracownika (alpinisty przemysłowego) szczególnych zdolności psychoruchowych. Dlatego też pracownicy wykonujący prace na wysokości poddawani są specjalnym badaniom. Koordynacja ruchowa, pewność siebie, długi staż pracy nie zawsze wystarcza, aby zachować bezpieczeństwo.
Ogromnie ważne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rzetelne ich wykonywanie. Alpinista przemysłowy powinien dokładnie zostać zapoznany z zagrożeniami jakie wynikają z wykonywanej pracy oraz powinien zostać zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej, które pozwolą mu na uniknięcie wypadku przy pracy. Środki, o których mowa to miedzy innymi; szelki bezpieczeństwa, kask, liny. Niezbędny jest również zdrowy rozsądek i możliwość przewidywania pewnych zdarzeń.