Statystyki rozwodowe

SamotnośćW życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, w którym rodzina staje się najważniejsza. Polacy coraz później zawierają związki małżeńskie i jest ich coraz mniej. Z roku na rok zwiększa się również liczba rozwodów i separacji. Dlaczego tak się dzieje? Podejście do instytucji małżeństwa zmieniło się diametralnie w stosunku do lat osiemdziesiątych – możemy mówić to nie tylko o tendencji dotyczącej młodego pokolenia ale również o  tym, iż często rozwodzą się również pary z kilkudziesięcioletnim stażem małżeńskim.

Jakie przyczyny małżeństwa podają przed sądem? Zobaczmy co na ten temat mówi Urząd Statystyczny – zapraszamy na podsumowanie. W ubiegłym roku liczba rozwodów wynosiła 64 432. Ponad trzy i pół tysiąca z nich motywowane było nagannym stosunkiem męża bądź żony do innych członków rodziny. Cztery razy więcej rozwodów spowodowanych było nadużywaniem alkoholu przez współmałżonka – liczba ta wynosiła 12 972 – to zatrważająca liczba. Być może rozwody te nie doszłyby do skutku, gdyby osoby uzależnione od alkoholu podjęły odpowiednio wcześnie leczenie.

Rozwody są ogromnym przeżyciem – niestety najbardziej cierpią na tym nie współmałżonkowie, ale dzieci. W Polsce około dziewięćdziesiąt siedem procent dzieci po rozwodzie wychowywanych jest wyłącznie przez matkę. Tylko siedem procent trafia pod wyłączną opiekę ojca. Niestety nasze sądy dalej faworyzują tylko kobiety jako opiekunki. Dlaczego niestety? Jak pokazują badania i statystyki, dzieci wychowywane bez ojca mają duże problemy w nauce, przystosowaniu się do funkcjonowania w społeczeństwie a także w późniejszym życiu. Pisaliśmy o tym w artykule Trudne procesy – prawo rodzinne.

Często spotykamy się również z ciężkimi rozwodami, podczas których małżonkowie nie chcą dojść do porozumienia co do spraw majątkowych – zwłaszcza co do mieszkania czy domu. Znaczna część młodych ludzi, którzy obecnie są wkraczają w dorosłość, pochodzi właśnie z rozbitych rodzin, co również nie pozostaje bez wpływu na to, czy zdecydują się wejść w związek małżeński czy żyć bez ślubu.