Studia na australijskiej uczelni

wustraliaWielu studentów planuje odbycie studiów za granicą naszego kraju, jest wiele kierunków w które podróżują, najczęściej wybierany są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, a także Australia.

Tematem tego artykułu będą studia w Australii, ponieważ tamtejszy system szkolnictwa uznawany jest za jeden z najlepszych na całym świecie.
Najczęściej w Australii odbywają się studia w ramach licencjatu, który w Australii, jak również w innych krajach byłych kolonii brytyjskich, nosi nazwę Bachelor. Australijscy studenci w odróżnieni od polskich rzadko przystępują do kontynuacji nauki w ramach studiów magisterskich, najczęściej zdobywają doświadczenie, a dopiero później zdobywają tytuł magistra, nazywany Master Degree.
Warto zwrócić uwagę, że jeśli student skończył studia licencjackie w Polsce to może kontynuować studia magisterskie w Australii, o ile uniwersytet zaliczy ich kwalifikacje.

Terminy przyjęcia na studia australijskie
Rok akademicki, podobnie jak w Polsce trwa 2 semestry, jednak zajęcia najczęściej rozpoczynają się w lutym. Termin przyjmowania studentów, najczęściej mija z dniem 31 października.

Co trzeba zrobić, aby dostać się na studia?
Wystarczy spełnić kilka ważnych warunków. Jak wiele osób mogło się domyślić, wymagana jest znajomość języka angielskiego. Sprawdzana jest ona na podstawie międzynarodowego egzaminu IELTS, większość uniwersytetów wymaga, wyniku z egzaminu powyżej 6.0.
Potrzebny jest również dokument ukończenia szkoły średniej, w Polsce takim dokumentem jest matura. Ważne jest, aby pamiętać o tym, aby wszystkie dokumenty były w języku angielskim.
Wymagana jest także wiza studencka Australia, a za wyrobienie wizy pobierana jest opłata 535 dolarów australijskich. Aby wyrobić wizę studencką, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz w ambasadzie, oczywiście należy posiadać ważny paszport, z terminem ważności na tyle długim, że wystarczy na cały pobyt za granicą i już! Wiza do Australii  będzie twoja.