Jak wyglądają szkolenia BHP?

szkolenia BHP i pierwszej pomocy

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy są jednymi z ważniejszych problemów, które przepisy prawa pracy stawiają przed pracodawcami. Stworzenie stanowisk spełniających wszelkie normy jest dopiero początkiem procesu tworzenia i wdrażania systemu BHP w firmie.

szkolenia BHP i pierwszej pomocy
Kurs BHP i pierwszej pomocy

Kolejnym etapem będzie wyposażenie pracowników w niezbędną wiedzę, która pozwoli im bezpiecznie funkcjonować w środowisku pracy. W tym celu organizuje się dla załogi szkolenia BHP.

Każdy nowo zatrudniony pracownik najpierw przechodzi szkolenie BHP wstępne, które nazywa się również tzw. szkoleniem stanowiskowym. Wstępne kursy BHP mogą prowadzić zatrudnieni w firmie specjaliści od spraw BHP. Podczas wstępnego szkolenia BHP pracownik poznaje podstawy przepisów z zakresu BHP oraz przeciwpożarowych i zapoznaje się ze specyfiką swojego stanowiska. Poznawaniu stanowiska towarzyszy instruktaż, którego najczęściej udzielają doświadczeni pracownicy. Najpierw demonstrują sposób wykonywania czynności, a potem kontrolują i wspomagają nowego pracownika, gdy sam próbuje wykonać określoną czynność

W zależności od rodzaju stanowiska w okresie 1 miesiąca, ale nie później niż po upływie pół roku pracownicy muszą odbyć okresowe szkolenia BHP, które z punktu widzenia zdobywanej wiedzy są nawet ważniejsze jak kursy wstępne.

Tego typu kursy BHP są znacznie dłuższe niż szkolenia wstępne, mają szeroki zakres programowy i kończą się egzaminem testowym. Po uzyskaniu oceny pozytywnej pracownik otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia BHP